Шолом типу Монтефортіно з Привілля

Знайдений у насипу кургану біля с. Привілля в басейні Сіверського Дінця.  Належить до «етрусько-італійського» типу Монтефортіно, що використовувався з IV по І ст. до Р.Х. у Європі, Малій Азії та на Північному Кавказі. Шолом з Привілля об’єднаний О. Симоненком в одну групу з шоломом з Веселої Долини, яка відрізняється від інших знайдених у Північному Причорномор’ї шоломів типу Монтефортіно простішим орнаментом. Ще дві знахідки шоломів типу Монтефортіно були зроблені у сусідньому регіоні: в Новопрохорівці у нижній течії Сіверського Дінця і в Новочеркаську на Нижньому Дону (на території сучасної Російської Федерації). Ймовірно, ці шоломи потрапили до кочовиків причорноморських степів у період Мітридатових війн, коли у Північному Причорномор’ї перебували загони кельтських найманців і іспанські союзники понтійського правителя.

Опис: бронзовий кутий шолом типу Монтефортіно з заокругленим згори навершям, невеликим напотиличником (пошкодженим), з отворами для кріплення шарніра для нащічників і кілець для підборідного ременя (ці деталі на шоломі відсутні), з грубою орнаментацією.

«Напотиличник неширокий, з отвором діаметром 0,5 см посередині. В центрі фронтальної частини тулії – такий само отвір. По боках тулії – по два отвори діаметром 0,6 см для петель шарнірів нащічників. Край тулії орнаментований різцем: в центрі фронтальної частини – дві косі насічки, розташовані кутом, а навколо отвору на фронтальній частині – чотири короткі насічки, розташовані ромбом; на відстані 5 см від бічних отворів у керунку фронтальної частини – по одній косій насічці, такі ж насічки – біля початку напотиличника; в центрі напотиличника, під отвором – дві косі насічки, розташовані кутом. Вище напотиличника по колу тулії – три лінії, нанесені не зовсім упевненою рукою (лінії не завжди паралельні, перетинаються у точці сходження). Між ними – два ряди рідких косих насічок, що утворюють шевронний орнамент. Навершя відлите з більш темного, ніж тулія, металу. Зсередини є сліди прикріплення навершя до тулії шляхом лиття. Кнопка навершя округло-конічна, суцільна, на верхівці – поглиблена крапка. Прикрашена врізним, сильно затертим орнаментом – горизонтальна лінія по основі і довгі арки, що розходяться від неї догори. Тулія дещо пом’ята, тріснула по лінії основи напотиличника» [4]

«Шоломи з Біленького, Привілля і Веселої Долини виготовлені формуючим куванням з великим ступенем обтиснення (до 100 %) при невисокій температурі» [6]

«Шолом виготовлений з литої заготовки (залишкова лита структура) формувальним куванням, що проходило при невисокій температурі» [4]

Датування: ІІ–І ст. до Р.Х. (О. Симоненко)

Розміри: 23 х 20 см, висота 19,5 см

Місце знахідки: насип кургану біля с. Привілля, Луганська область, розкопки В. Кульбаки 1991 р.

Місце зберігання: Маріупольський краєзнавчий музей, інв. № КП-49575/2518-АРХ

Публікація: Симоненко О. В. Ранньосарматський період у Північному Причорномор’ї // Археологія. – 1994. – № 1. – С. 39, 40, рис. 4, 2; Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ, Нестор-История, 2010. – C. 141, 144, рис. 116, 2, рис. 117, рис. 118.

Шолом з Привілля. Промальовка О. Симоненка: [3, с. 40, рис. 4, 2]
Шолом з Привілля. Фото О. Симоненка: [5, с. 143, рис. 117]
Деталі шолома з Привілля. Фото О. Симоненка: [5, с. 144, рис. 118]

Література:

1. Зайцев Ю. П. Шоломи типу Монтефортіно і галатський некрополь у Богазкеї: один казус у вітчизняній сарматології // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 101–108.

2. Симоненко А. В. Об изготовлении шлемов типа Монтефортино // Европейская Сарматия. Сборник, посвященный Марку Борисовичу Щукину. / Отв. ред. Д. А. Мачинский. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. – С. 121, рис. 2, 1.

3. Симоненко О. В. Ранньосарматський період у Північному Причорномор’ї // Археологія. – 1994. – № 1. – С. 39, 40, рис. 4, 2.

4. Симоненко А. В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ; Нестор-История, 2011. – С. 11, 167, рис. 6.

5. Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ, Нестор-История, 2010. – C. 141, 144, рис. 116, 2, рис. 117, рис. 118; Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – C. 169, 173, 191, рис. 56, рис. 57, 4.

6. Симоненко А. В. Тридцать пять лет спустя: послесловие-комментарий // Хазанов А. М. Избранные научные труды. Очерки военного дела сарматов. / Под ред. В. П. Никонорова, А. В. Симоненко. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2008. – С. 264.

7. Симоненко А. В. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы // Stratum Plus. – 2014. – № 4. – С. 256–257, 262, рис. 7, 2, рис. 10, 2.

8. Simonenko A. V. Bewaffnung und Kriegswesen der Sarmaten und späten Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet // Eurasia Antiqua. – 2001. – № 7. – S. 254, Abb. 31, 5.

До переліку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *