Шолом типу Монтефортіно з Біленького

У 1936 р. до Білгород-Дністровського музею був переданий шолом з колишнього приватного зібрання поміщика Акулича, який проводив аматорські розкопки в районі Дністровського лиману і знайшов шолом біля села Аккембет (Біленьке). Шолом належить до типу Монтефортіно, що використовувався кельтами і їх сусідами у IV–I ст. до Р.Х. Г. Казакевич пов’язує появу цих шоломів у західній частині Північного Причорномор’я з розселенням кельтів-бритолагів, згаданих у декреті Протогена.

Опис: пошкодений шолом типу Монтефортіно з навершям у формі усіченого конуса, з напотиличником і слідами від кріплення нащічників.

«Це масивний, викуваний з бронзи і прикрашений орнаментом шолом, обладнаний невеликим напотиличником та отворами для кріплення нащічників. Навіть побіжного погляду на шолом достатньо, аби переконатися — це справжня бойова зброя, котра неодноразово побувала у справі. Окрім дефектів, які можна приписати руйнівній дії часу, на поверхні шолома добре видно принаймні три характерних бойових ушкодження. Усі вони знаходяться з правого боку — очевидно власник шолома захищався щитом, тримаючи його у лівій руці, тож супротивник намагався поцілити у правий, менш захищений бік тіла. Те, що йому це вдалося, засвідчує довга й широка вм’ятина від рублячого удару важкого меча на тулії шолома. Інші пошкодження, схоже, намагалися рихтувати, щоб зробити шолом знову придатним до використання» [3]  

«Тулія шолома з Біленького дзвоноподібна, дещо звужується донизу, з дещо відігнутим і рельєфно виділеним з зовнішнього боку краєм. По боках тулії по парі отворів для кріплення шарніра нащічників. У двох отворах – залишки залізних заклепок. Напотиличник неширокий, в центрі нього – отвір діаметром 0,4 см. Потовщений край тулії орнаментований косими насічками, що імітують витий орнамент. Цей орнамент в центрі напотиличника переходить у прямі і дугоподібні насічки, в центрі фронтальної частини – в композицію з гравірованих дуг і листя. Площина напотиличника прикрашена гравірованою «бігучою хвилею», заповненою крапками. Околиця шолома декорована чотирма паралельними врізними лініями з двома рядами крапок і смугою шевронного орнаменту між ними. Кнопка навершя усічено-конічна, порожниста, підкреслена врізною лінією і прикрашена гравірованими парними арками. Всередині шолома – залізні окисли, що свідчать про тривале надходження в ньому залізних предметів» [7]

«Шоломи з Біленького, Привілля і Веселої Долини виготовлені формуючим куванням з великим ступенем обтиснення (до 100 %) при невисокій температурі» [9]

Датування: кінець IV – перша половина ІІІ ст. до Р.Х. (виготовлення, Г. Казакевич), середина ІІІ ст. до Р.Х. (потрапляння у Північне Причорномор’я, Г. Казакевич), ІІ–І ст. до Р.Х. (О. Симоненко)

Розміри: 24 х 20 см, висота 22 см

Місце знахідки: с. Аккембет, нині с. Біленьке, Білгород-Дністровський район, Одеська область

Місце зберігання: приватна збірка поміщика Акулича, з 1936 р. – Білгород-Дністровський краєзнавчий музей

Публікація: Бруяко И. В., Россохацкий А. А. Кельто-италийский шлем из коллекции Белгород-Днестровского музея // Петербургский археологический вестник. – 1993. – № 7. – С. 78, рис. 2.

Шолом з Біленького за Г. Казакевичем: [3, с. 42]
Шолом з Біленького за О. Симоненком: [7, с. 140, рис. 113]

Література:

1. Бруяко И. В., Россохацкий А. А. Кельто-италийский шлем из коллекции Белгород-Днестровского музея // Петербургский археологический вестник. – 1993. – № 7. – С. 78–81.

2. Зайцев Ю. П. Шоломи типу Монтефортіно і галатський некрополь у Богазкеї: один казус у вітчизняній сарматології // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 101–108.

3. Казакевич Г. М. Відгомін карниксів: Військові традиції давніх кельтів на землях України, IV–I ст. до н. е. – К., 2008.

4. Казакевич Г. М. Про етрусько-італійські та кельтські шоломи у північному Причорномор’ї // Археологія. – 2009. – № 3. – С. 19–25.

5. Симоненко А. В. Об изготовлении шлемов типа Монтефортино // Европейская Сарматия. Сборник, посвященный Марку Борисовичу Щукину. / Отв. ред. Д. А. Мачинский. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. – С. 121, рис. 2, 1.

6. Симоненко А. В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ; Нестор-История, 2011. – С. 9, 232, рис. 3.

7. Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ, Нестор-История, 2010. – C. 139, рис. 113; Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – C. 166, 168, рис. 54.

8. Симоненко А. В. Тридцать пять лет спустя: послесловие-комментарий // Хазанов А. М. Избранные научные труды. Очерки военного дела сарматов. / Никоноров В. П., Симоненко А. В. (ред.). – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2008. – С. 264.

9. Симоненко А. В. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы // Stratum Plus. – 2014. – № 4. – С. 254–255, рис. 6, 2.

10. Raev B. A., Simonenko A. V., Treister M. Ju. Etrusco-Italic and Celtic Helmets in Eastern Europe // Jahrbuch des Römisch-Germanisch Zentralmuseums Mainz. – 1991. – № 38 (2). – P. 483, fig. 20.

11. Simonenko A. V. Bewaffnung und Kriegswesen der Sarmaten und späten Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet // Eurasia Antiqua. – 2001. – № 7. – S. 252, Abb. 31.

До переліку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *