Архіви позначок: військовий одяг

Реєстровці середини XVII століття (період Визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького)

Реконструкція Тараса Тимчака та Дмитра Каднічанського, м. Львів

реєстровий козакРеконструкція презентує покозаченого представника селянства та дрібних ремісників Волині, що виром подій середини 17 століття був втягнутий в збройну боротьбу проти безмежної влади королев’ят на теренах Речі Посполитої. Читати далі

Козаки Печерської сотні Опанаса Предримирського під час Визвольної війни 1648–1657 років

Реконструкція Сергія Павлюка та Миколи Пострелка, м. Київ

павлюкРеконструкція представляє реєстрових козаків. Одяг, зброя та спорядження характерне для рядових реєстровців середини XVII ст. Читати далі

Курінний отаман куреня Печерської сотні Опанаса Предримирського, середина XVII ст.

КуріннийРеконструкція Олександра Харченка, м. Київ

Реконструкція представляє реєстрового козака (курінного отамана), який походить з козацького роду. Одяг, зброя та спорядження характерне для реєстрового козака середини XVII ст. Читати далі

Реєстрові козаки середини XVII ст.

Датою народження реєстрового козацького війська можна вважати 2 червня 1572 року, коли коронним гетьманом Юрієм Язловецьким згідно універсалу Сігізмунда ІІ Августа було найнято з низових козаків на службу 300 осіб.

В різні періоди це військо виконувало різноманітні функції – від організованих військових походів в сусідні країни  до вирішення приватних чи державних політичних планів збройним шляхом. Читати далі

Нефёдкин А. Победители легионов. Военное дело готов

победители легионовНефёдкин А. К. Победители легионов. Военное дело готов. – М.: Яуза, Эксмо, 2012. – 224 с. – (Легионы в бою. Римские войны).

Свою чергову роботу Олександр Нефьодкін – відомий російський знавець античної і середньовічної військової історії – присвятив мілітарній історії германського племені ґотів, племені, що зіграло ключову роль у Великому переселенні народів, падінні Римської імперії та формуванні “варварських королівств” у Європі. Значну роль зіграло це плем’я і в історії Північного Причорномор’я, Подніпров’я і Подністров’я, зробивши важливий внесок у формування пізньоантичної черняхівської культури. Читати далі