Псевдоаттичний шолом з Кам’янки-Дніпровської

З Кам’янки-Дніпровської в Нижньому Подніпров’ї походить шолом типу, що в різних публікаціях називався фракійським, південногрецьким, аттичним і псевдоаттичним. Подібні шоломи походять з Балкан, Малої Азії і Північного Кавказу, і датуються в межах IV–III ст. до Р.Х., а у варварському контексті і значно пізніше. Археологічний контекст шолому з Кам’янки-Дніпровської невідомий, шолом знайдений на розораному полі. Євген Черненко зарахував шолом до скіфських старожитностей, а Олександр Симоненко відніс його до сарматського часу. О. Симоненко також висловив припущення, що шолом міг перебувати у складі одного з «дивних комплексів» часів Мітридатових війн.

Опис: купол бронзового шолома з дашком і невеликим напотиличником з круглим отвором у нижній частині; напотиличник відділений від купола і дашка П-подібним рельєфним виступом; на передній частині купола два горизонтальні валики утворюють налобну прикрасу, що завершується на боках купола волютами.

«В Кам’янці-Дніпровській випадково при оранні поля виявлений бронзовий шолом з “вінцем”, що виступає, утвореним двома рельєфними лініями, закрученими по боках тулії у волюти. Дашок неширокий, напотиличник П-подібний, в його нижніх кутах по одному отвору. Верхня частина тулії пошкоджена, тому впевненості у відсутності чи наявності гребеня немає. Нащічники відсутні» [2]

Шолом з Бубуєчь. Фото О. Симоненка: [4, с. 251, рис. 1, 1]

«Шолом з Кам’янки (на Нижньому Дніпрі) має багато спільних рис з шоломом з Бубуя (тобто з шоломом з Бубуєчь, Молдова, на фото 2. – UIA), справедливо віднесеним Б. З. Рабиновичем до фракійських. Ймовірно, він перероблений з шолому, подібного бубуйському» [5]

«При спільності форми ці шоломи розрізняються у деталях… на деяких екземплярах “стефана” (рельєфна деталь з волютами. – UIA) утворена вибитими зсередини верхньою і нижньою кромками, а у трьох (Апостоліді, Кам’янка-Дніпровська і Краснодарський край) її формують також вибиті зсередини два валики; у шоломів з Кам’янки-Дніпровської і Краснодара – заглиблений П-подібний напотиличник…» [4]

Датування: IV–III ст. до Р.Х. (виготовлення), кінець ІІ – початок І ст. до Р.Х. (археологізація)

Розміри: 26х22 см

Місце знахідки: м. Кам’янка-Дніпровська, Запорізька область.

Місце зберігання: Херсонський обласний краєзнавчий музей, нинішнє місце зберігання невідоме

Публікація: Рабинович Б. З. Шлемы скифского периода // Труды Отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. – Т. 1. – Л., 1941. – С. 157–158, рис. 2.

Фотографія шолома з Кам’янки-Дніпровської: [1, рис. 26]

Література:

1. Рабинович Б. З. Шлемы скифского периода // Труды Отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. – Т. 1. – Л., 1941. – С. 157–158, рис. 2.

2. Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – С. 151.

3. Симоненко А. В. Тридцать пять лет спустя: послесловие-комментарий // Хазанов А. М. Избранные научные труды. Очерки военного дела сарматов. / Никоноров В. П., Симоненко А. В. (ред.). – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2008. – С. 259.

4. Симоненко А. В. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы // Stratum Plus. – 2014. – № 4. – С. 249–284.

5. Черненко Е. В. Скифский доспех. – К.: Наукова думка, 1968. – C. 92.

6. Simonenko A. V. Bewaffnung und Kriegswesen der Sarmaten und späten Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet // Eurasia Antiqua. – 2001. – № 7. – S. 249–250, Abb. 30.

До переліку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *