Презентація видання «Людина війни»

В неділю, 26 травня 2019 р. о 12-00 в рамках «Книжкового арсеналу» відбудеться презентація книжки Сергія Шаменкова «Людина війни на території України від енеоліту до сьогодення». Книжка історика одягу, реконструктора матеріальної культури різних епох, художника і скульптора Сергія Шаменкова розповідає і показує, як виглядали люди війни – воїни, що від давнини до сьогодення перебували, несли службу і воювали на сучасній території України. Багато ілюстроване видання містить художні реконструкції вигляду воїнів, засновані на джерелах і новітніх працях науковців, які вивчають матеріальний світ давніх епох. Вони розповідають, як виглядав воїн, який одяг він носив і чим був озброєний. У виданні опубліковані реконструкції вояків мідно-кам’яної, бронзової та залізної доби, воїнів античних держав Північного Причорномор’я і кочових вершників українських степів, давніх германців і слов’ян, давньоруських дружинників і рицарів Великого князівства Литовського, кримських татар і турків-осман, вояків Речі Посполитої й українських козаків, солдатів імператорських армій і українських збройних формувань ХХ ст., а також воїнів, які зараз захищають Україну від зовнішньої агресії. Видання містить більше 300 кольорових художніх реконструкцій, створених Сергієм Шаменковим на підставі зображувальних і письмових джерел.

Зміст:

Артем Папакін. Що таке військово-історична реконструкція

Сергій Шаменков. Від автора

Частина 1. Доісторичні суспільства (IV тис. до н. е. – V ст. до н. е.)

Частина 2. Античні цивілізації і «варвари» (VI ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.)

Частина 3. Війська епохи міграцій і кочових народів (IV–XIII ст.)

Частина 4. Середньовічна військова справа (X–XV ст.)

Частина 5. Велика порохова революція (XVI–XVII ст.)

Частина 6. Доба професійних армій (XVIII–XIX ст.)

Частина 7. Епоха сучасних війн (ХХ–ХХІ ст.)

Література

З авторської передмови:

«Військово-історична ілюстрація – це дуже відповідальна та складна річ. На дослідження витрачається значно більше часу, ніж на створення самої ілюстрації, подекуди роками відшуковується, вивчається та аналізується інформація. Лише багаторічна праця гарантує, що може вийти щось подібне на історичну ілюстрацію. Вона включає роботу в бібліотеках та музеях, ретельний пошук і дослідження іконографії епохи, купівлю книжок та журналів із дослідженнями з історії одягу, археології, зброєзнавства, уніформології, відстеження публікацій збірників архівних документів, альбомів музейних зібрань. Досліднику-художнику доводиться працювати в архівах та музейних фондах. Крім того, відбувається тісне спілкування, співпраця та обмін версіями з провідними фахівцями: істориками, археологами, науковими співробітниками музеїв. Зібрана, іноді по крихтах, інформація з різних джерел аналізується, з’являються риси майбутньої реконструкції»

З передмови наукового редактора:

«Про якість художніх (та й не лише) реконструкцій свідчать опрацьовані джерела. Якщо художник не використовує джерел, або ними слугують речі з інших епох, стереотипні уявлення чи фантазія автора – реконструкція буде помилковою. У світі реконструкції немає місця «презумпції невинуватості» – мовляв, я намалював (або пошив), як міг, а ви доведіть, що такого не було. У реконструкторських колах діє одне найголовніше правило: є джерело – є реконструкція, нема джерела – немає реконструкції. Звісно, на всі речі, зображені на воїні, художник може й не мати джерел: наша східноєвропейська історія загалом бідніша на них, ніж західноєвропейська. Але якщо джерела є, необхідно використати саме їх, а не стереотипні уявлення чи власну фантазію. Тому праця художника-реконструктора – це передусім пошук джерел…

Саме таким сумлінним реконструктором є Сергій Шаменков. Матеріальною військово-історичною реконструкцією він займається з кінця 1990-х років, перед тим багато років створював військово-історичні мініатюри, що є близьким за методами праці заняттям. Тематика, на якій добре знається автор, охоплює багато епох від Античності до ХХ століття. До будь-якої з тем – чи то для художньої, чи для матеріальної реконструкції – Сергій Шаменков ставиться надзвичайно ретельно. Багаторічна праця з історичними джерелами для різних епох має результатом високу якість його робіт. Кожна відтворена річ у його гардеробі, кожен зображений на мініатюрі чи малюнку предмет має обґрунтування у джерелах. Саме тому художні реконструкції, представлені в цьому виданні, можна без застережень назвати науковими, адже створені вони подібним чином, як і праці науковців, – із використанням історичних джерел та фахової літератури. Серйозне ставлення до хобі призвело до появи самостійних науково-популярних і наукових досліджень – статей та монографій.

Тривалий час Сергій Шаменков співпрацює з видавництвом «Темпора», ілюструючи книжки єдиної в Україні військово-історичної серії «Militaria Ucrainica». У доробку художника – ілюстрації до видань з епохи пізньої Античності, раннього й пізнього Середньовіччя, раннього Нового часу, XVII та XVIII століття. Разом з іншими книжками серії, ці видання охопили значні періоди вітчизняної військової історії. Проте ширшого огляду української мілітарної історії від давнини до сучасності й досі бракує. Інтерес до минулого України, зокрема до історії українського війська, останнім часом помітно зріс. Результатом цього стала поява кількох видань із військової історії України, частина з яких містила й реконструкції воїнів. Однак, як у серії «Militaria Ucrainica», так і загалом у науково-популярних публікаціях, зображення вояків зазвичай слугують лише доповненням до основного тексту. Представлене видання покликане насамперед показати, який мали вигляд і чим були озброєні воїни різних епох, чиї підрозділи формувалися й воювали на території України»

Презентація поєднає виступи автора С. Шаменкова і наукового редактора видання А. Папакіна з демонстрацією матеріальної реконструкції – військового одягу різних епох. У презентації візьмуть участь члени військово-історичних клубів, що відтворюють «людей війни» давньоруського періоду, козаччини, Української революції 1917–1921 рр. та ін. періодів української військової історії. Демонстрація одягу і одностроїв відбудеться за музичним супроводом гурту «Чорноморці»

Місце проведення – Мистецький арсенал, м. Київ, вул. Лаврська, 10–12. Вулична сцена. Початок о 12-00. Вхід – за квитком на «Книжковий арсенал».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *