Шолом типу Монтефортіно з Токмак-Могили

Шолом знайдено у насипу кургану «Токмак-Могила» під Мелітополем у 1942 р. під час нацистської окупації і опубліковано в Німеччині вже після завершення війни. Він відноситься до «етрусько-італійського» типу Монтефортіно, що за О. Симоненком входить до тієї ж групи, що і шоломи з Мар’ївки і Біленького. Однотипні шоломи були також знайдені на Дону, Кубані і Північному Кавказі. Міг використовуватися сарматами Північного Причорномор’я.

Опис: бронзовий шолом типу Монтефортіно з навершям у формі усіченого конуса, невеликим напотиличником і отворами: по боках для кріплення нащічників і на напотиличнику – для кілець, в які вставлявся підборідний ремінь.

«Шолом… з напівсферичною тулією і усічено-конічним навершям. Край тулії потовщений і прикрашений косими насічками. По потовщенню на фронтальній частині – кілька вертикальних насічок, від яких розходяться у боки короткі пояски шевронного орнаменту. Вище – два ряди врізних ліній. Напотиличник неширокий, прикрашений гравірованими трикутниками, вільне поле між якими покрите косими насічками. В центрі напотиличника круглий отвір. По боках тулії по два отвори для кріплення шарнірів нащічників» [5]

«На напотиличнику – фриз з гравірованих трикутників вершинами догори… заповнених точковим орнаментом» [6]

Датування: кінець IV – перша половина ІІІ ст. до Р.Х. (виготовлення, Г. Казакевич, Б. Раєв, О. Симоненко, М. Трейстер), середина ІІІ ст. до Р.Х. (потрапляння у Північне Причорномор’я, Г. Казакевич), ІІ–І ст. до Р.Х. (О. Симоненко)

Розміри:

Місце знахідки: курган «Токмак-Могила» під Мелітополем, Мелітопольський район, Запорізька область

Місце зберігання: невідоме; ймовірно, шолом втрачено

Публікація: Reinecke P. Ein neuer Bronzehelm italischer Form aus der Ukraine // Festschrift fur Otto Tschumi. – Frauenfeld: Verlag Huber & Co Aktiengesselschaft, 1948. – S. 93–98.

Промальовка шолома з Токмак-Могили: [6, fig. 25]
Шолом з Токмак-Могили за П. Райнеке: [5, рис. 6, 3]

Література:

1. Зайцев Ю. П. Шоломи типу Монтефортіно і галатський некрополь у Богазкеї: один казус у вітчизняній сарматології // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 101–108.

2. Казакевич Г. М. Про етрусько-італійські та кельтські шоломи у північному Причорномор’ї // Археологія. – 2009. – № 3. – С. 19–25.

3. Раев Б. А., Симоненко А. В., Трейстер М. Ю. Этрусско-италийские и кельтские шлемы в Восточной Европе // Древние памятники Кубани. / Под ред. А. М. Ждановского, И. И. Марченко. – Краснодар, 1990. – С. 129, рис. 40, 3.

4. Симоненко А. В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ; Нестор-История, 2011. – С. 9, 173, рис. 1, 1.

5. Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – Санкт-Петербург: СПбГУ, Нестор-История, 2010. – C. 144, рис. 119; Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – C. 175, рис. 58, 3.

6. Симоненко А. В. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы // Stratum Plus. – 2014. – № 4. – С. 256, рис. 6, 3.

7. Raev B. A., Simonenko A. V., Treister M. Ju. Etrusco-Italic and Celtic Helmets in Eastern Europe // Jahrbuch des Römisch-Germanisch Zentralmuseums Mainz. – 1991. – № 38 (2). – P. 488, fig. 25.

8. Reinecke P. Ein neuer Bronzehelm italischer Form aus der Ukraine // Festschrift für Otto Tschumi. – Frauenfeld: Verlag Huber & Co Aktiengesselschaft, 1948. – S. 93–98.

9. Simonenko A. V. Bewaffnung und Kriegswesen der Sarmaten und späten Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet // Eurasia Antiqua. – 2001. – № 7. – S. 253, Abb. 31, 4.

До переліку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *