ІІ Зброєзнавча Конференція

confНаціональний військово-історичний музей України, Інститут історії України Національної Академії Наук України з 16 по 18 травня 2016 р. проводять Другу міжнародну зброєзнавчу науково-практичну конференцію.

Конференція запланована у рамках ІІ Українського Бієнале Зброї, що пройде у Києві у квітні – травні 2016 р. Відкриття конференції відбудеться в приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України за адресою: вул. Грушевського, 30/1, м. Київ, Україна (адреса проведення конференції може змінитися, про що буде завчасно повідомлено).

Мета конференції: дослідження історії матеріальної культури України, введення до наукового обігу нових джерел та матеріалів з історії зброї та озброєнь, історії бойових мистецтв, розвиток досліджень та міжнародного наукового співробітництва у сфері вивчення пам’яток військової історії, зброї та озброєнь, що зберігаються в музеях та приватних колекціях України та світу, обговорення проблем збереження, реставрації та експонування.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Конференція складається з двох частин:

І. Науково-теоретична частина. Заплановані доповіді учасників конференції.

ІІ. Науково-практичний семінар з історії традиційних бойових мистецтв.

На конференції заплановано розглянути такі теми:

 • значення та місце зброєзнавчих студій у вивченні історії України та її національної культури;
 • зброєзнавство як галузь історичної науки, проблеми методології, термінології;
 • дослідження загальної проблематики історії зброї та озброєнь;
 • дослідження окремих зразків історичної зброї;
 • збереження та реставрація предметів зброї та озброєння;
 • дослідження проблематики історії бойових мистецтв.

Заявка на участь у конференції

Прізвище ім’я по-батькові (повністю).

Місце роботи (навчання), посада .

Вчений ступінь, вчене звання.

Тема доповіді (повідомлення) .

Необхідність демонстраційної техніки (вказати якої).

Адреса (робоча й домашня), телефон, факс, E-mail.

Заявка вважається прийнятою тільки у разі отримання Вами підтвердження про її надходження до Оргкомітету конференції!!! Заявки, представлені не за наведеною вище формою Оргкомітетом не розглядаються.

Заявку для участі у конференції та матеріали доповіді просимо надсилати по електронній пошті: denisvt68@gmail.com (з темою листа «Конференція» та прізвищем відправника, наприклад «Конференція Іванов») або поштою за адресою: 01010, м. Київ, вул. Грушевського 30/1 Національний військово-історичний музей України (з приміткою «Зброєзнавча конференція, 2016»)

До відкриття конференції планується видання тез доповідей.

Після закінчення конференції планується видання збірника праць конференції у повному обсязі.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявку на участь у конференції й текст, наданий до публікації.

Для участі в конференції необхідно до 25 квітня 2016 року надіслати:

 • Заповнену заявку.
 • Тези доповідей обсягом до 10 000 знаків (з пробілами).
 • Якщо тези не англомовні, необхідна також анотація англійською (500–700 знаків з пробілами).
 • До 15 травня 2016 р. слід також надіслати повний текст статті.

Вимоги до текстів статей у збірник:

 • Перевага у публікації в збірнику буде надаватися статтям англійською мовою. Статті іншими мовами приймаються тільки з розширеною англійською анотацією (1 500 – 2 000 знаків з пробілами).
 • Текст статті подається в електронному вигляді (на електронному носії або через E-mail) у форматі DOC, DOCX, RTF (текстовий редактор MS Word).
 • Обсяг статей – до 30 000 знаків (з пробілами).
 • Шрифт: TimesNewRoman, розмір шрифту (кегль): 12 пт, міжрядковий інтервал: 1,5.
 • До статті повинен додаватися список використаних джерел (в алфавітному порядку), список скорочень, анотація мовою статті та англійською, ключові слова.
 • Ілюстрації (до 10 шт.) подаються окремими файлами у форматах JPG або TIFF з резолюцією не нижче за 300 dpi та розмірами, які відповідають параметрам сторінки (бажано не менше ніж 10х15 см при 300 dpi). Усі ілюстрації повинні мати порядкову нумерацію. У текст статті ілюстрації вставляти не потрібно! У тексті мають бути чіткі посилання на ілюстрацію в потрібному місці (напр.: «Рис. 1» тощо). Підписи до ілюстрацій надаються в окремому файлі.
 • Посилання на літературу та джерела подаються у тексті в квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2, 15], де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки); в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому (напр.: [17, ф. Р-1234, оп. 4, спр. 23, арк. 13 зв.], назва архіву – у списку джерел за алфавітом.
 • Інформація про автора – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи вказується перед початком статті.

Дотримання цих вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його у збірник конференції. Статті друкуються в авторській редакції.

Повідомлення про включення надісланих матеріалів до програми конференції та запрошення на конференцію кожному автору будуть вислані додатково.

Оргкомітет Першої міжнародної зброєзнавчої
науково-практичної конференції
Контактні особи: Тоїчкін Денис Віталійович
(моб. тел. +380503841786), denisvt68@gmail.com.

Джерело: Zbroeznav

Інформаційний лист

Information letter

2 коментарі до “ІІ Зброєзнавча Конференція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *